Προμήθεια ελαφρών γευμάτων (snack) – 67/2020
27 Μαΐου 2020
Προκήρυξη (27/05/2020) ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ
27 Μαΐου 2020

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει τοπικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείου – Έπιπλα στο πλαίσιο του έργου “Integrated Child and Family Support Hub (TAPUAT) and non-formal education for refugee and migrant women and children in Lesvos” που υλοποιεί σε συνεργασία με τη UNICEF.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2020, στις 14:00

Περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω επισυναπτόμενα:

Πρόσκληση για έπιπλα με αρ. 68-2020

Πρότυπο οικονομικής προσφοράς για τον 68-2020

Ελληνικα