Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει τοπικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης δύο (2) λεωφορείων με οδηγό στο πλαίσιο του έργου “Integrated Child and Family Support Hub (TAPUAT) and non-formal education for refugee and migrant women and children in Lesvos” που υλοποιεί σε συνεργασία με τη UNICEF.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2020, στις 14:00

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω επισυναπτόμενο:

Πρόσκληση για δύο (2) λεωφορεία με αρ. 66-2020