Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, σε συνέχεια της πρόσκλησης 59/2020, προκηρύσσει δεύτερο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μίας (1) κλιματιστικής μονάδας 18.000BTU ή μίας (1) κλιματιστικής μονάδας 24.000BTU ή μίας (1) κλιματιστικής μονάδας 60.000BTU χωρίς τοποθέτηση, στο πλαίσιο του έργου  “ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers on Lesvos” που υλοποιεί σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020, στις 14:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω επισυναπτόμενο:

Πρόσκληση για AC 18.000BTU, 24.000BTU ή 60.000BTU με αρ. 59-2020