Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Θέση Οικονομικού – Διοικητικού Υπαλλήλου 19-2-2020

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Θέση Οικονομικού – Διοικητικού Υπαλλήλου 19-2-2020:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-Πρόσκλησης-Οικονομικός-Διοικητικός-19-2-2020