Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Θέση Οικονομικού – Διοικητικού Υπαλλήλου 19-2-2020

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει 1 (μια) θέση Οικονομικού – Διοικητικού Υπαλλήλου στα πλαίσια του έργου Integrated Child and Family Support Hub (Blue Dot) and nonformal education for refugee and migrant children and mothers in Lesvos με χρηματοδότηση της UNICEF.

Στόχος του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών φροντίδας στο Κέντρου Υποστήριξης Παιδιών και Οικογενειών TAPUAT στη Λάρσο, Λέσβου, η προσφορά υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε παιδιά και μητέρες μεταξύ των οποίων πρόσβαση σε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου μπορούν να λάβουν ψυχοκοινωνική στήριξη καθώς και μη τυπική εκπαίδευση.

 

Περιγραφή Θέσης Εργασίας:

 • Καταχώρηση εξόδων προγράμματος
 • Σύνταξη οικονομικής αναφοράς προς τον χρηματοδότη
 • Συμφωνία τραπεζικού λογαριασμού
 • Κατάρτιση και παρακολούθηση Προϋπολογισμού προγράμματος κ.λ.π.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Οικονομικών με δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
 • Ένα τουλάχιστον έτος εργασιακής εμπειρίας σε θέση σχετική με οικονομικά.
 • Ετοιμότητα για ανάληψη εργασίας.
 • Καλή γνώση Αγγλικών

 

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία χειρισμού του Entersoft E.R.P.
 • Εμπειρία χειρισμού προϋπολογισμών και χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
 • Εμπειρία λογιστικών – φοροτεχνικών εργασιών
 • Συνεπής, ικανός να διαχειριστεί μεγάλο φόρτο εργασίας και πίεσης με ομαδικό πνεύμα και ευελιξία.

 

Περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω επισυναπτόμενα:

Οικονομικός-Διοικητικός-19-2-2020-TAPUAT-Unicef

ΑΙΤΗΣΗ-Οικονομικός-Διοικητικός-Υπάλληλος-19-2-2020-TAPUAT-Unicef