Αποτελέσματα Προκήρυξης (21-01-2020) Στέλεχος Κέντρου Στήριξης της Κ.ΑΛ.Ο Λέσβου «ΚΑΛΟΤΡΟΠΙΟ».

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα της Προκήρυξης (21-01-2020 Στέλεχος Κέντρου Στήριξης της Κ.ΑΛ.Ο Λέσβου «ΚΑΛΟΤΡΟΠΙΟ»:

Αποτελέσματα-Προκήρυξης-21-01-2020-Στέλεχος-Κέντρου-Στήριξης-της-Κ.ΑΛ.Ο-Λέσβου-ΚΑΛΟΤΡΟΠΙΟ

Ελληνικα