Αποτελέσματα Προκήρυξης (21-01-2020) Στέλεχος Κέντρου Στήριξης της Κ.ΑΛ.Ο Λέσβου «ΚΑΛΟΤΡΟΠΙΟ».

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Κοινωνικού Επιστήμονα και Ψυχολόγου (Ιωάννινα)
3 Φεβρουαρίου 2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Θέση Οικονομικού – Διοικητικού Υπαλλήλου 19-2-2020
19 Φεβρουαρίου 2020

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα της Προκήρυξης (21-01-2020 Στέλεχος Κέντρου Στήριξης της Κ.ΑΛ.Ο Λέσβου «ΚΑΛΟΤΡΟΠΙΟ»:

Αποτελέσματα-Προκήρυξης-21-01-2020-Στέλεχος-Κέντρου-Στήριξης-της-Κ.ΑΛ.Ο-Λέσβου-ΚΑΛΟΤΡΟΠΙΟ