ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Κοινωνικού Επιστήμονα και Ψυχολόγου (Ιωάννινα)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Κοινωνικού Επιστήμονα και Ψυχολόγου (Ιωάννινα) (03-02-2020)

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει δύο (2) θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Hellenic Integration Support for Beneficiaries of International Support» (HELIOS) περίοδος υλοποίησης 01/10/2019 – 29/02/2020, για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, στην πόλη των Ιωαννίνων.

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (International Organization of Migration).

Στόχος του έργου είναι η στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή σίτισης, και υποστηρικτικές υπηρεσίες. Στο πλαίσιο του έργου η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ προσκαλεί ενδιαφερόμενους για τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:

 

Τίτλος θέσης Κωδικός Θέσης Αριθμός Θέσεων
Κοινωνικός Επιστήμων Κ.Ε Ιωάννινα 1
Ψυχολόγος ΨΥ. Ιωάννινα 1

 

Το επιλεχθέν προσωπικό θα απασχοληθεί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, Πλήρους Απασχόλησης.

Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται από την ημερομηνία πρόσληψης έως και την 29 Φεβρουαρίου 2020 με δυνατότητα ανανέωσης έως και την ολοκλήρωση του έργου.

Περισσότερα στο επισυναπτόμενα αρχεία:
Πρόσκληση Κοινωνικός Επιστήμων και Ψυχολόγος Δομής Ιωαννίνων 03-02-2020