ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (25/12/2019) ΘΕΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ

Αρ. Πρωτ. Συνολικά Μόρια Κατάταξη
10644 19 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
10594 18  
10622 14  
10568 13,66  
10636 13,33  
10614 13  
10625 12,66  
10595 12,33  
10665 12  
10605 11,66  
10620 11,33  
10607 11  
10629 10,66  
10569 10,33  
10581 10  
10573 9,66  
10624 9,66  
10596 9,33  
10656 9  
10621 9  
10586 9  
10623 9  
10618 9  
10613 9  
10642 9  
10601 9  
10603 9  
10619 9  
10604 8,66  
10635 8,66  
10598 8,66  
10631 8,66  
10600 8,33  
10627 8,33  
10684 8,33  
10632 8  
10640 8  
10630 8  
10638 8  
10616 8  
10674 7,66  
10643 7,66  
10612 7,66  
10593 7,66  
10615 7,66  
10578 7,33  
10589 7,33  
10675 7,33  
10673 7  
10608 7  
10628 7  
10784 7  
10592 6,66  
10580 6,66  
10572 5,66  
10609 5,33  
10610 5,33  
10639 5  
10626 3,33  
10579 δεν προσήλθε στη συνέντευξη
10599 δεν προσήλθε στη συνέντευξη
10577 δεν προσήλθε στη συνέντευξη
10633 δεν προσήλθε στη συνέντευξη
10632 δεν προσήλθε στη συνέντευξη

 

Αποτελέσματα προκήρυξης 25-12-2019 Φροντιστές