Αποτελέσματα Προκήρυξης Διερμηνέας FARSI-DARI

Ορθή Επανάληψη: Πρόσκληση για προσφορές για την προμήθεια φαρμάκων και παραφαρμακευτικών σκευασμάτων
24 Ιανουαρίου 2020
Αποτελέσματα Προκήρυξης Ψυχολόγοι
29 Ιανουαρίου 2020

Αποτελέσματα Προκήρυξης (25-12-2019) Διερμηνέας FARSIDARI

 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
10637 14 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
10646 10 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
10617   ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Αποτελέσματα Προκήρυξης 25-12-2019 Διερμηνείς FARSI/DARI

Ελληνικα