Αποτελέσματα Προκήρυξης για Μάγειρα (19-11-2019)

Προκήρυξη (19/11/2019) ΜΑΓΕΙΡAΣ
18 Νοεμβρίου 2019
Διακήρυξη με αρ.28-2019 για Καύσιμο Κίνησης
10 Δεκεμβρίου 2019

Αποτελέσματα Προκήρυξης (19-11-2019) Μάγειρας 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
10441 22 ΕΠΙΤΥΧΩΝ

Περισσότερα: Αποτελέσματα-Προκήρυξης-19-11-2019-ΜΑΓΕΙΡΑΣ

Ελληνικα