Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Κοινωνικού Επιστήμονα (15- 11-2019)

Αποτελέσματα προκήρυξης για κοινωνικούς λειτουργούς
1 Νοεμβρίου 2019
Προκήρυξη (19/11/2019) ΜΑΓΕΙΡAΣ
18 Νοεμβρίου 2019

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Greece», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR) στην πόλη της Μυτιλήνης.

Στόχος του έργου είναι η στέγαση ευάλωτων ομάδων αιτούντων ασύλου και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο του έργου η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ προσκαλεί ενδιαφερόμενους για τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:

Τίτλος θέσης

Κωδικός Θέσης

Κοινωνικός Επιστήμων

Κ.Ε.

Το επιλεχθέν προσωπικό θα απασχοληθεί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, Πλήρους Απασχόλησης.

Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται έως 31/12/2019 με δυνατότητα ανανέωσης.

Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία:

Πρόσκληση-για-Κοιν.-Επιστήμονα-15-11-2019

ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΣ-ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ-ΑΜΚΕ-15-11-19-Κοιν.-Επιστήμων