Αποτελέσματα προκήρυξης για εκπαιδευτικούς

Δημιουργικό Εργαστήριο Κολλάζ για ”Ιδιαίτερα Παιδιά”
21 Οκτωβρίου 2019
Αποτελέσματα προκήρυξης για κοινωνικούς λειτουργούς
1 Νοεμβρίου 2019

Αποτελέσματα Προκήρυξης 11-10-2019 Εκπαιδευτικός

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ
10217 29,02
10195 27,75
10225 27,36
10144 25,27
10118 24,77
10181 24,7
10194 24,35
10273 23,98
10241 23,924
10190 23,705
10229 23,61
10226 22,7
10189 22,57
10178 22,26
10240 21,68
10156 21,65
10228 20,89
10154 20,74
10186 20,44
10127 20,43
10180 20,04
10227 19,81
10179 19,67
10185 19,44
10187 19,16
10191 19,09
10182 18,81
10128 17,849
10120 17,23
10122 16,897
10199 Δεν προσήλθε στη συνέντευξη

 

Αποτελέσματα Προκήρυξης 11-10-2019 Εκπαιδευτικός-ΑΜΙΦ

Ελληνικα