Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών ένδυσης, εσωρούχων και υπόδησης με α/α 23/2019 και με αριθμό ΑΔΑΜ 19PROC005547568

Κατακύρωση-αποτελεσμάτων-διαγωνισμού-23-2019

Ελληνικα