Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις στα Ιωάννινα (08-10-2019)

Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών στεγνοκαθαριστήριου με αρ. 26/2019
8 Οκτωβρίου 2019
Προκήρυξη (11/10/2019) Κοινωνικοί Λειτουργοί
10 Οκτωβρίου 2019

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει τρείς (3) θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Providing Education and Immediate Accommodation for Migrant Children in Greece» (PEDIA) για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, στην πόλη των Ιωαννίνων.

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (International Organization of Migration).

Στόχος του έργου είναι η στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή σίτισης, και υποστηρικτικές υπηρεσίες. Στο πλαίσιο του έργου η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ προσκαλεί ενδιαφερόμενους για τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:

 

Τίτλος θέσης Κωδικός Θέσης
Συντονιστής Δομής – Κοιν. Λειτουργός Κ.Λ Ιωάννινα
Εκπαιδευτικός ΕΚΠ. Ιωάννινα
Νοσηλευτής ΝΟΣ. Ιωάννινα

Το επιλεχθέν προσωπικό θα απασχοληθεί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, Πλήρους Απασχόλησης.

Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται έως και την 31 Δεκεμβρίου 2019 με δυνατότητα ανανέωσης έως και την ολοκλήρωση του έργου.

Περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο:

Πρόσκληση 08-10-2019

Ελληνικα