ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ(δημοσιεύτηκε Τρίτη 1/10/2019 – 15:21)

Σημειώνουμε ορθή επανάληψη της εν λόγω πρόσκλησης, η οποία αφορά στο ακόλουθο σημείο «Απατήσεις»:

«Σημειώνεται ότι τα ζητηθέντα είδη πρέπει να είναι γνήσια και όχι συμβατά [εξαιρούνται τα αναλώσιμα για τον εκτυπωτή με Α/Α 1 (HP DESKJET 2130), για το οποίο διευκρινίζεται στην παρούσα πρόσκληση ότι ζητείται και συμβατό αναλώσιμο].»

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, σας αποστέλλει πρόσκληση για την αναζήτηση προσφορών για την προμήθεια μελανιών, αναλωσίμων εκτυπωτών με αριθμό 24/2019 στο πλαίσιο των έργων που υλοποιεί η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. για το οικονομικό έτος 2019

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη, 15/10/2019, στις 10:00.

Περισσότερα στα επισυναπτόμενα αρχεία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση με αρ. 24/2019

Πρότυπο οικονομικής προσφοράς 24-2019