Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αποστέλλει πρόσκληση για αναζήτηση προσφορών για την προμήθεια ενός (1) καταστροφέα εγγράφων με αριθμό 22/2019 στο πλαίσιο του έργου “Providing Education and Immediate Accommodation to Migrant Children in Greece, PEDIA” που χρηματοδοτείται από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM)  και το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019, στις 15:00.

Περισσότερες λεπτομέρειες στα επισυναπτόμενα έγγραφα:

Πρόσκληση για καταστροφέα εγγράφων με αρ.22-2019
Παράρτημα Α για πρόσκληση αρ.22-2019
Παράρτημα Β για πρόσκληση αρ.22-2019
Παράρτημα Γ για πρόσκληση αρ.22-2019
Παράρτημα Δ για πρόσκληση αρ.22-2019