Προκήρυξη Ψυχολόγοι (20/08/2019)
19 Αυγούστου 2019
Απόφαση έγκρισης πρακτικού κατακύρωσης αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού 17/2019 για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια τεσσάρων (4) οχημάτων τύπου VAN 9θέσεων
27 Αυγούστου 2019