Απόφαση έγκρισης πρακτικού κατακύρωσης αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού 17/2019 για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια τεσσάρων (4) οχημάτων τύπου VAN 9θέσεων

Προμήθεια ενός (1) εκτυπωτή – πολυμηχανήματος με αρ. 21-2019
27 Αυγούστου 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Διερμηνέα Σομάλι – Αγγλικών (27-08-2019)
27 Αυγούστου 2019

Δείτη την απόφαση έγκρισης πρακτικού κατακύρωσης αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού 17/2019 για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια τεσσάρων (4) οχημάτων τύπου VAN 9θέσεων:

Κατακύρωση-αποτελεσμάτων-διαγωνισμού-17-2019

 

Ελληνικα