Ορθή επανάληψη Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 9489 για Εκπαιδευτικό Ελληνικών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Εκπαιδευτικός Ελληνικών (24- 07-2019)
24 Ιουλίου 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Ηλεκτρολόγου (08-08-2019)
8 Αυγούστου 2019

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Greece», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR) στην πόλη της Μυτιλήνης.

Στόχος του έργου είναι η στέγαση ευάλωτων ομάδων αιτούντων ασύλου και η παροχή  υποστηρικτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο του έργου η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ προσκαλεί ενδιαφερόμενους για τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:

Τίτλος θέσης

Κωδικός Θέσης
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Ελληνικών

ΕΚΠ

Αιτήσεις μέχρι την Τρίτη 30/07/2019 ώρα 14:00

Περισσότερα στα επισυναπτόμενα αρχεία:

Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης για Εκπαιδευτικό Ελληνικών 24-07-2019

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ