Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Εκπαιδευτικός Ελληνικών (24- 07-2019)

Αποτελέσματα προκήρυξης φροντιστές
18 Ιουλίου 2019
Ορθή επανάληψη Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 9489 για Εκπαιδευτικό Ελληνικών
25 Ιουλίου 2019


Ορθή επανάληψη Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 9489 για Εκπαιδευτικό Ελληνικών

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Greece», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR) στην πόλη της Μυτιλήνης.

Στόχος του έργου είναι η στέγαση ευάλωτων ομάδων αιτούντων ασύλου και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο του έργου η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ προσκαλεί ενδιαφερόμενους για τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:

Τίτλος θέσης

Κωδικός Θέσης
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Ελληνικών

ΕΚΠ

Περισσότερες λεπτομέρειες στα επισυναπτόμενα αρχεία:

Πρόσκληση για Εκπαιδευτικό Ελληνικών 24-07-2019

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ 24-07-19 Εκπαιδευτικός Ελληνικών

Ελληνικα