Στο παρόν άρθρο θα βρείτε ορθή επανάληψη ορισμένων σημείων της διακήρυξης της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. με Α/Α 17/2019, καθώς και τις διευκρινίσεις όπως εκείνες δόθηκαν σε ενδιαφερόμενο προσφοροδότη.

Ορθή επανάληψη σημείων της-Διακήρυξη

Παροχή Διευκρινίσεων για τη Διακήρυξη

Δείτε εδώ το αρχικό άρθρο για την Διακήρυξη