Ορθή επανάληψη – Διευκρινίσεις διακήρυξης για μίσθωση τεσσάρων (4) οχημάτων VAN με αρ.17-2019

Προκήρυξη ψυχολόγοι 15-06-2019
14 Ιουνίου 2019
Προκήρυξη για φροντιστές (27/06/2019)
27 Ιουνίου 2019

Στο παρόν άρθρο θα βρείτε ορθή επανάληψη ορισμένων σημείων της διακήρυξης της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. με Α/Α 17/2019, καθώς και τις διευκρινίσεις όπως εκείνες δόθηκαν σε ενδιαφερόμενο προσφοροδότη.

Ορθή επανάληψη σημείων της-Διακήρυξη

Παροχή Διευκρινίσεων για τη Διακήρυξη

Δείτε εδώ το αρχικό άρθρο για την Διακήρυξη

Ελληνικα