Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αποστέλλει διακήρυξη για τη μίσθωση τριών (3) οχημάτων τύπου VAN εννέα (9) θέσεων για μεταφορά προσώπων και μίσθωση ενός (1) οχήματος τύπου VAN Cargo με αριθμό 17/2019 στο πλαίσιο της 1ης τροποποίησης της Δράσης: «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 2018”» και της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 2019 Δομή Σκρα 5”».

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019, στις 12:00.

Περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο:
Διακήρυξη για μίσθωση τεσσάρων (4) οχημάτων VAN με αρ.17-2019