Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αποστέλλει πρόσκλησή της για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη εργασιών σχετικές με αλουμινοκατασκευές με αριθμό 16/2019 στο πλαίσιο των έργων που υλοποιεί η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. για το οικονομικό έτος 2019.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019, στις 15:00.

Περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Πρόσκληση για κατασκευές και επισκευές αλουμινίου με αρ.16-2019