2η Παράταση Προθεσμίας Συμμετοχής στην Πρόσκληση για θέση Κοινωνικού Επιστήμονα (Ιωάννινα) (05-04-2019)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Ηλεκτρολόγου (22-04-2019)
22 Απριλίου 2019
2η Παράταση Προθεσμίας Συμμετοχής στην Πρόσκληση για θέση Κοινωνικού Επιστήμονα (Καστοριά) (05-04-2019)
22 Απριλίου 2019

Ανακοινώνεται 2η Παράταση Προθεσμίας Συμμετοχής στην Πρόσκληση για θέση Κοινωνικού Επιστήμονα (Ιωάννινα) (05-04-2019).

Περισσότερες πληροφορίες, στο παρακάτω αρχείο:

2η-Παράταση-Πρόσκλησης-Κοινωνικών-Επιστημόνων-05-04-2019-Ιωάννινα