Παράταση Προθεσμίας Συμμετοχής στην Πρόσκληση για θέση Κοινωνικού Επιστήμονα (Ιωάννινα) (05-04-2019)

Παράταση Προθεσμίας Συμμετοχής στην Πρόσκληση για θέση Κοινωνικού Επιστήμονα (Καστοριά) (05-04-2019)
15 Απριλίου 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Ηλεκτρολόγου (22-04-2019)
22 Απριλίου 2019

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, παρατείνει την Προθεσμία Συμμετοχής στην Πρόσκληση (με αρ. πρωτοκόλλου: 8729) για μία (1) θέση εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με
τίτλο: «Providing Education and Immediate Accommodation for Migrant Children in Greece» (PEDIA) για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, στην πόλη των Ιωαννίνων.

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (International Organization of Migration).

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω επισυναπτόμενο έγγραφο:

Παράταση-Πρόσκλησης-Κοινωνικών-Επιστημόνων-05-04-2019-Ιωάννινα

 

Ελληνικα