Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Κοινωνικού Επιστήμονα (Ιωάννινα) (05-04-2019)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Κοινωνικού Επιστήμονα (Καστοριά) (05-04-2019)
5 Απριλίου 2019
Παράταση Προθεσμίας Συμμετοχής στην Πρόσκληση για θέση Κοινωνικού Επιστήμονα (Καστοριά) (05-04-2019)
15 Απριλίου 2019

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Providing Education and Immediate Accommodation for Migrant Children in Greece» (PEDIA) για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, στην πόλη των Ιωαννίνων.

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (International Organization of Migration).

Στόχος του έργου είναι η στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή σίτισης, και υποστηρικτικές υπηρεσίες. Στο πλαίσιο του έργου η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ προσκαλεί ενδιαφερόμενους για τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:

 

Τίτλος θέσης Κωδικός Θέσης
Κοινωνικοί Επιστήμονες Κ.Ε Ιωάννινα

 

Το επιλεχθέν προσωπικό θα απασχοληθεί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, Πλήρους Απασχόλησης.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω επισυναπτόμενο έγγραφο:

Πρόσκληση-Κοινωνικών-Επιστημόνων-Δομής-Ιωάννινα-5-4-2019

Ελληνικα