Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Κοινωνικού Επιστήμονα (Καστοριά) (05-04-2019)

Αποτελέσματα προκήρυξης για Ψυχολόγο (28-02-2019)
27 Μαρτίου 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Κοινωνικού Επιστήμονα (Ιωάννινα) (05-04-2019)
5 Απριλίου 2019

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Providing Education and Immediate Accommodation for Migrant Children in Greece» (PEDIA) για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, στην πόλη της Καστοριάς.

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (International Organization of Migration).

Στόχος του έργου είναι η στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή σίτισης, και υποστηρικτικές υπηρεσίες. Στο πλαίσιο του έργου η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ προσκαλεί ενδιαφερόμενους για τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:

 

Τίτλος θέσης Κωδικός Θέσης
Κοινωνικοί Επιστήμονες Κ.Ε Καστοριά

 

Το επιλεχθέν προσωπικό θα απασχοληθεί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, Πλήρους Απασχόλησης.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω επισυναπτόμενο έγγραφο:

Πρόσκληση-Κοινωνικών-Επιστημόνων-Δομή-Καστοριά-5-4-2019

Ελληνικα