Αποτελέσματα προκήρυξης για Κοιν. Λειτουργοί (28-02-2019)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Φροντιστή (Ιωάννινα) (20-03-2019)
20 Μαρτίου 2019
Αποτελέσματα προκήρυξης για Ψυχολόγο (28-02-2019)
27 Μαρτίου 2019

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα της προκήρυξης για Κοιν. Λειτουργούς (28/2/2019)

Αποτελέσματα Προκήρυξης 28-02-2019 Κοιν.Λειτουργοί