Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Φροντιστή (Ιωάννινα) (20-03-2019)

Πρόσκληση για προσφορές για την προμήθεια ελαφρών γευμάτων (snack) με αριθμό 15/2019
18 Μαρτίου 2019
Αποτελέσματα προκήρυξης για Κοιν. Λειτουργοί (28-02-2019)
27 Μαρτίου 2019

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Providing Education and Immediate Accommodation for Migrant Children in Greece» (PEDIA) για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, στην πόλη των Ιωαννίνων.

Στόχος του έργου είναι η στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή σίτισης, και υποστηρικτικές υπηρεσίες. Στο πλαίσιο του έργου η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ προσκαλεί ενδιαφερόμενους για τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:

 

Τίτλος θέσης Κωδικός Θέσης
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΦΡ – Ιωάννινα

 

Το επιλεχθέν προσωπικό θα απασχοληθεί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, Πλήρους Απασχόλησης.

Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται για 1 μήνα με δυνατότητα ανανέωσης.

Ο εργαζόμενος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην πόλη της Ιωαννίνων όπου λειτουργεί ξενώνας στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο:

Πρόσκληση για Φροντιστή Δομής Ιωάννινα

 

Ελληνικα