Προκήρυξη για Κοιν. Επιστήμονες – Ιωάννινα (28/02/2019)

Προκήρυξη θέσεων για Ψυχολόγους & Κοινωνικούς Λειτουργούς (28/02/2019)
28 Φεβρουαρίου 2019
Πρόσκληση για προσφορές για την προμήθεια ελαφρών γευμάτων (snack) με αριθμό 15/2019
18 Μαρτίου 2019

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Emergency Response in Accomodating Unaccompanied Migrant Children –
ERAcUMiC» για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, στην πόλη των Ιωαννίνων.

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (International Organization of Migration).

Στόχος του έργου είναι η στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή σίτισης, και υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο:

Πρόσκληση Κοινωνικών Επιστημόνων – Ιωάννινα

 

Ελληνικα