Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης λεωφορείου πενήντα θέσεων και υπηρεσιών οδηγού λεωφορείου

Πρόσκληση για Ιματισμό με αρ. 12-2019
31 Ιανουαρίου 2019
Προμήθεια Τροφίμων Νωπών και Μακράς Διάρκειας
12 Φεβρουαρίου 2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αποστέλλει πρόσκλησή της για την «Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης ενός (1) λεωφορείου πενήντα (50) θέσεων και υπηρεσιών οδηγού λεωφορείου» με αριθμό 13/2019 στο πλαίσιο του έργου “Integrated Child and Family Support Hub (TAPUAT) and non-formal education for refugee and migrant women and children in Lesvos” που υλοποιεί σε συνεργασία με τη UNICEF.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2018, στις 17:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω επισυναπτόμενο έγγραφο:

Πρόσκληση για μίσθωση λεωφορείου με οδηγό με αρ. 13-2019

Ελληνικα