Πρόσκληση για εξωτερικό συνεργάτη για υπηρεσίες σχετικές με τζάμια, κρύσταλλα και καθρέπτες με αριθμό 08/2019

Πρόσκληση για υπηρεσίες αντιγραφής κλειδιών με αριθμό 07/2019
23 Ιανουαρίου 2019
Πρόσκληση για εξωτερικό συνεργάτη «Ψυκτικό» με αριθμό 09/2019
28 Ιανουαρίου 2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για τοπικό εξωτερικό συνεργάτη ο οποίος ασχολείται με υπηρεσίες που αφορούν σε τζάμια, κρύσταλλα και καθρέπτες στο πλαίσιο των έργων “Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees” που υλοποιεί σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και «Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 2018» που υλοποιεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019, στις 17:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο:

Πρόσκληση για Εξωτερικό Συνεργάτη για τζάμια, κρύσταλλα με αρ08-2019

Ελληνικα