Πρόσκληση για Εξωτερικό Συνεργάτη «Τεχνικό Πλυντηρίων Ρούχων» με αρ.06/2019
23 Ιανουαρίου 2019
Πρόσκληση για εξωτερικό συνεργάτη για υπηρεσίες σχετικές με τζάμια, κρύσταλλα και καθρέπτες με αριθμό 08/2019
28 Ιανουαρίου 2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αποστέλλει πρόσκλησή της για υπηρεσίες αντιγραφής κλειδιών με αριθμό 07/2019 στο πλαίσιο του έργου “Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees” που υλοποιεί σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019, στις 17:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο:

Πρόσκληση για αντιγραφή κλειδών με αρ. 07-2019

Ελληνικα