Προκήρυξη Διερμηνέας Αραβικών (18-1-2019)
18 Ιανουαρίου 2019
Πρόσκληση για Εξωτερικό Συνεργάτη «Τεχνικό Πλυντηρίων Ρούχων» με αρ.06/2019
23 Ιανουαρίου 2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αποστέλλει πρόσκλησή της για την «Προμήθεια λευκών συσκευών και μικροσυσκευών» στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 2018» που υλοποιεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019, στις 17:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο:

Πρόσκληση για προσφορές για την προμήθεια λευκών συσκευών και μικροσυσκευών με αριθμό 05/2019

Ελληνικα