Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει τοπικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών ένδυσης, εσωρούχων, υπόδησης και ειδών ταξιδιού στο πλαίσιο των έργων που υλοποιεί για το οικονομικό έτος 2019.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019, στις 17:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο:

Πρόσκληση για Ένδυση, εσώρουχα, υπόδηση και είδη ταξιδιού με αριθμό 02/2019