Αποτελέσματα προκήρυξης θέσεων Κοινωνικών Λειτουργών (6/12/2018)

Προκήρυξη (07/12/2018) Διερμηνέας Γαλλικών
7 Δεκεμβρίου 2018
Aποτελέσματα προκήρυξης θέσεων διερμηνέων Γαλλικών (7/12/2018)
24 Δεκεμβρίου 2018

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα της προκήρυξης θέσεων κοινωνικών λειτουργών (6/12/2018):

Αποτελέσματα-Προκήρυξης-06-12-2018-Κοιν.-Λειτουργοι