Προκήρυξη (06/12/2018) Κοινωνικοί Λειτουργοί
5 Δεκεμβρίου 2018
Αποτελέσματα προκήρυξης θέσεων Κοινωνικών Λειτουργών (6/12/2018)
24 Δεκεμβρίου 2018

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για το 2018» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 828/Φ.38/30-4-2018 του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.ΑΜ.Ε.ΤΕ.Τ.Ε.Α.Α.Π. και έχει λάβει κωδικό MIS : 5017282

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.

Στόχος του έργου είναι η στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή σίτισης, και υποστηρικτικές υπηρεσίες στη Λέσβο. Στο πλαίσιο του έργου η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ προκηρύσσει θέση εργασίας διερμηνέα Γαλλικών.

Περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω επισυναπτόμενα:

Προκήρυξη-Διερμηνέας-Γαλλικών-07-12-2018

ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΣ-ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ-ΑΜΚΕ-07-12-18-Διερμηνείς-Γαλλικών

Ελληνικα