Πρόσκληση για προσφορές για εξωτερικό συνεργάτη με αριθμό 21/2018

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για «Ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες α) υδραυλικές, β) ηλεκτρολογικές και γ) ξυλουργικές εργασίες» στο πλαίσιο του έργου “Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees” που υλοποιεί σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018, στις 15:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω επισυναπτόμενο:

Πρόσκληση για Εξωτερικό Συνεργάτη με αρ. 21-2018