Αποτελέσματα προκήρυξης 18-10-2018 για φροντιστές
12 Νοεμβρίου 2018
Πρόσκληση για προσφορές για «Τοίχο από γυψοσανίδα»
14 Νοεμβρίου 2018

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για το 2018» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 828/Φ.38/30-4-2018 του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.ΑΜ.Ε.ΤΕ.Τ.Ε.Α.Α.Π. και έχει λάβει κωδικό MIS : 5017282

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.

Στόχος του έργου είναι η στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή σίτισης, και υποστηρικτικές υπηρεσίες στη Λέσβο. Στο πλαίσιο του έργου η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ προκηρύσσει θέσεις εργασίας ψυχολόγων.

Περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία:

Ηλιακτίδα-Προκήρυξη-Ψυχολόγων-13-11-2018

ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΣ-ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ-ΑΜΚΕ-13-11-18-Ψυχολόγοι

Ελληνικα