Αποτελέσματα προκήρυξης 13-9-2018 / Διερμηνείς
2 Οκτωβρίου 2018
Αποτελέσματα προκήρυξης εκπαιδευτικών (14/09/2018)
9 Οκτωβρίου 2018

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, 1o χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης Λουτρών, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Accommodation and Assistance to asylum seekers and recognized refugees» με χρηματοδότηση από το European Union Civil Protection and Humanitarian Aid (ECHO)  μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Στόχος του έργου είναι η στέγαση οικογενειών προσφύγων – αιτούντων ασύλου και υποστηρικτικές υπηρεσίες  στη Λέσβο.

Στο πλαίσιο του ανωτέρου έργου η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:

Ενός λογιστή. 

Οκτάωρη εργασία

Διάρκεια συμβολαίου : Ως 31-12-2018 με δυνατότητα ανανέωσης

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαραίτητα απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οικονομικού αντικειμένου.

Απαραίτητη εμπειρία σε καταχώρηση λογιστικών στοιχείων, γνώσεις λογιστικής και γνώση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Απαραίτητη άψογη αποδεδειγμένη γνώση και χειρισμός λογισμικού Microsoft Windows και Microsoft Office, ειδικά του Ms Excel.

Απαραίτητη άψογη γνώση επιπέδου B2 αγγλικής, επιθυμητό επίπεδο C1 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπειρία στη διαχείριση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Καλή διαχείριση του εργασιακού φόρτου, ικανότητα σε εργασία κάτω από πίεση και στενά χρονικά όρια. Ικανότητα στην αυτονομία και στην οργάνωση της εργασίας και του γραφείου.
ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ Γενικά καθήκοντα λογιστή.

 

 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω της ιστοσελίδας της Ηλιακτίδας ΑΜΚΕ: https://iliaktida-amea.gr/cv/ και να επιλέξουν τη θέση με τίτλο: Θέση Λογιστή (9/10/2018) και το όνομα του ενδιαφερόμενου/ης. Η αποστολή των βιογραφικών γίνεται δεκτή μέχρι και την Δευτέρα, 15/10/2018. Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση t.tsakiris@iliaktida-amea.gr ή στο τηλέφωνο 22510-45577.

Όλοι οι προσληφθέντες θα πρέπει να λάβουν γνώση και να συμμορφώνονται με τον κώδικα εσωτερικής λειτουργίας και δεοντολογίας της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ καθώς δυνητικά και με αντίστοιχους κώδικες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ή / και άλλων σχετικών διεθνών οργανισμών (ΕΕ, UNICEF κλπ).