Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών (Καστοριά) (10-10-2018)

Αποτελέσματα προκήρυξης εκπαιδευτικών (14/09/2018)
9 Οκτωβρίου 2018
Προκήρυξη (11/10/2018) Ψυχολόγοι
10 Οκτωβρίου 2018

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Emergency Response in Accomodating Unaccompanied Migrant Children – ERAcUMiC» για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, στην πόλη της Καστοριάς.

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (International Organization of Migration).

Στόχος του έργου είναι η στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή σίτισης, και υποστηρικτικές υπηρεσίες. Στο πλαίσιο του έργου η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ προσκαλεί ενδιαφερόμενους για τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:

Τίτλος θέσης

Κωδικός Θέσης

Ψυχολόγοι

ΨΥ

Κοινωνικοί Λειτουργοί

Κ – Λ

Το επιλεχθέν προσωπικό θα απασχοληθεί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, Πλήρους Απασχόλησης.

Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται έως και την 31 Δεκεμβρίου 2018 με δυνατότητα ανανέωσης έως την ολοκλήρωση του έργου, σε περίπτωση χρονικής επέκτασης του έργου πέραν της 31 Δεκεμβρίου 2018.

Οι εργαζόμενοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην πόλη της Καστοριάς όπου λειτουργεί ξενώνας στο πλαίσιο του έργου.

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για τη κάλυψη των πραγματικών αναγκών του έργου, σε περίπτωση ύπαρξης κενής θέσης για τη συγκεκριμένη ειδικότητα θα προβαίνει στη πρόσληψη του επόμενου υποψηφίου σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης μέχρι το τέλος του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία:

Πρόσκληση-για-Ψυχολόγους-Κοινωνικούς-Λειτουργούς-Δομής-Καστοριάς

ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΣ-ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ-ΑΜΚΕ-10-10-18-Κοιν.Λειτουργοί-Ψυχολόγοι