Αποτελέσματα προκήρυξης 13-9-2018 / Διερμηνείς

Αποτέλεσμα προκήρυξης (10/9/2018) – Κοινωνικοί Λειτουργοί
27 Σεπτεμβρίου 2018
Προκήρυξη θέσης λογιστή (09/10/2018)
9 Οκτωβρίου 2018

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα της προκήρυξης (13-9-2018) για διερμηνείς.

Αποτελέσματα-Προκήρυξης-13-09-2018-Διερμηνείς-Φαρσί