Αποτέλεσμα προκήρυξης (10/9/2018) – Κοινωνικοί Λειτουργοί

Αποτελέσματα Προκήρυξης (06-9-2018) Θέσεις ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
21 Σεπτεμβρίου 2018
Αποτελέσματα προκήρυξης 13-9-2018 / Διερμηνείς
2 Οκτωβρίου 2018

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα της προκήρυξης θέσεων κοινωνικών λειτουργών (10/9/2018):

Αποτελέσματα-Προκήρυξης-10-09-2018-Κοιν.-Λειτουργοι

Ελληνικα