Αποτέλεσμα προκήρυξης (10/9/2018) – Κοινωνικοί Λειτουργοί

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα της προκήρυξης θέσεων κοινωνικών λειτουργών (10/9/2018):

Αποτελέσματα-Προκήρυξης-10-09-2018-Κοιν.-Λειτουργοι

Ελληνικα