Αποτελέσματα Προκήρυξης (06-9-2018) Θέσεις ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Προκήρυξη (14/09/2018) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (ΔΑΣΚΑΛΟΣ ή ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ)
14 Σεπτεμβρίου 2018
Αποτέλεσμα προκήρυξης (10/9/2018) – Κοινωνικοί Λειτουργοί
27 Σεπτεμβρίου 2018

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα της προκήρυξης για θέσεις ψυχολόγων (06/09/2018)

Αποτελέσματα-Προκήρυξης-06-09-2018-Ψυχολόγοι