Ανακοίνωση αποτελεσμάτων προκήρυξης μαγείρων

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα της προκήρυξης για θέσεις μαγείρων:

Αποτελέσματα-Προκήρυξη-29-3-2018-Μάγειρες

Ελληνικα