Θέση Νοσηλεύτριας/ Μαίας Μερικής Απασχόλησης (25/4/2018)

Πρόσκληση για Προσφορές (υπηρεσίες απεντόμωσης – απολύμανσης) με αριθμό 14/2018
25 Απριλίου 2018
Πρόσκληση για Προσφορές ειδών οικιακού εξοπλισμού για χώρο φιλοξενίας – Λευκές Συσκευές και Μικροσυσκευές με αριθμό 15/2018
26 Απριλίου 2018

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει 1 θέση νοσηλεύτριας / Μαίας για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας στο Κέντρου Υποστήριξης Παιδιών και Οικογενειών TAPUAT στη Λάρσο, Λέσβου. Στόχος είναι η προσφορά υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε παιδιά και μητέρες μεταξύ των οποίων πρόσβαση σε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου μπορούν να λάβουν ψυχοκοινωνική στήριξη καθώς και μη τυπική εκπαίδευση.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο:

Θέση-Νοσηλεύτριας-Μαίας-25-4-2018