Θέση Νοσηλεύτριας/ Μαίας Μερικής Απασχόλησης (25/4/2018)

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει 1 θέση νοσηλεύτριας / Μαίας για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας στο Κέντρου Υποστήριξης Παιδιών και Οικογενειών TAPUAT στη Λάρσο, Λέσβου. Στόχος είναι η προσφορά υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε παιδιά και μητέρες μεταξύ των οποίων πρόσβαση σε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου μπορούν να λάβουν ψυχοκοινωνική στήριξη καθώς και μη τυπική εκπαίδευση.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο:

Θέση-Νοσηλεύτριας-Μαίας-25-4-2018

Ελληνικα