Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών , Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για «Παροχή συσκευών κινητών τηλεφώνων (smartphones & feature phones» στο πλαίσιο του έργου «Urgent Care for Unaccompanied Migrant Children stranded in Greece» που υλοποιείται σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης στα Ιωάννινα και την Καστοριά. Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 25/04/2018, στις 16:00.

Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει στη διεύθυνση των ξενώνων της Ηλιακτίδας στα Ιωάννινα και την Καστοριά.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω αρχείο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ 10-2018

Ελληνικα