Αποτελέσματα προκήρυξης θέσεων διερμηνέων 10/3/2018
30 Μαρτίου 2018
Πρόσκληση προσφορών για κινητά τηλέφωνα (10/2018)
18 Απριλίου 2018

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών , Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για «Μίσθωση οχημάτων για την μετακίνηση ωφελουμένων – VAN» στο πλαίσιο του έργου «Urgent Care for Unaccompanied Migrant Children stranded in Greece» που υλοποιείται σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης στα Ιωάννινα. Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη 12 Απριλίου 2018, στις 11:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν της προσφορές τους στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prosforesiliaktida@gmail.com, ή να σταλούν ταχυδρομικά στα κεντρικά γραφεία της Ηλιακτίδας (1ο χλμ Μυτιλήνης-Λουτρών), με σφραγίδα ταχυδρομείου έως τη λήξη της προθεσμίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσφορές που υποβάλλονται με άλλο τρόπο από τον προαναφερθέντα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως ώστε να ληφθούν εντός της προθεσμίας. Στην περίπτωση που στείλετε την προσφορά σας ταχυδρομικά καλό είναι να ενημερώσετε την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ και τηλεφωνικά ή με email.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο:

Call for Vans – IOM North Greece