Αποτελέσματα προκήρυξης θέσεων διερμηνέων 10/3/2018

Προκήρυξη θέσεων εργασίας – Μάγειρες (29/3/2018)
29 Μαρτίου 2018
Πρόσκληση για προσφορές van στη Β. Ελλάδα (09/2018)
5 Απριλίου 2018

Επισυνάπτεται η λίστα αποτελεσμάτων για την προκήρυξη των θέσεων διερμηνέων:

Ranking-List-Results-of-Interpreters-Call-Arabic10-03-2018

Ranking-List-Results-of-Interpreters-Call-Farsi-10-03-2018