Προκήρυξη θέσεων Ψυχολόγων (16/3/2018)
15 Μαρτίου 2018
Δελτίο Τύπου 23-3-2018
24 Μαρτίου 2018

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανήλικων στη Λέσβο. Στόχος είναι η στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή
σίτισης, και υποστηρικτικές υπηρεσίες στη Λέσβο. H ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ προκηρύσσει τρεις (3) θέσεις εργασίας Κοινωνικών Λειτουργών.

Περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω αρχεία:

Προκήρυξη-Κοινωνικών-Λειτουργών-21-03-2018

ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΣ-ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ-ΑΜΚΕ-21-03-2018-Κοιν.-Λειτουργοί